Coronavirus

Nieuw-Bergen 30-10-2020


Beste cliënten van de Eekhoorn, familieleden en verzorgers,


In deze brief willen wij jullie en jullie ouders of verzorgers informeren over de gevolgen die het coronavirus heeft voor onze organisatie. Als eerste kunnen wij iedereen geruststellen met de mededeling dat wij als zorginstelling onze deuren niet zullen sluiten en uiteraard zullen doorgaan met het verlenen van zorg aan onze cliënten.
Echter, ook wij, medewerkers van de Eekhoorn, zijn genoodzaakt om aanpassingen te maken in de begeleiding die wij normaliter leveren. Dit alles om de gezondheid van iedereen zoveel en zolang mogelijk te blijven waarborgen. Graag brengen wij eenieder op de hoogte van de actuele aanpassingen in onze zorgverlening. Mochten hier vanuit het RIVM of overheid andere richtlijnen voor komen, dan volgt hierover een update.


Aanpassingen:


• Medewerkers van de Eekhoorn met koorts of andere klachten gerelateerd aan het coronavirus blijven thuis. Medewerkers die gezond zijn houden de richtlijnen van het RIVM in acht zoals hygiëne (handen wassen) en een sociale afstand van tenminste 1,5 meter afstand te bewaren.


• Cliënten van de Eekhoorn zijn geïnstrueerd om eveneens de richtlijnen van het RIVM op te volgen zoals handen wassen en het bewaren van sociale afstand.


• Huisbezoek aan cliënten door begeleiders kan doorgang vinden zolang hij/zij -of eventuele huisgenoten- geen koorts hebben of andere klachten gerelateerd aan het coronavirus. (Zoals hoesten, verkoudheid/griepklachten) Hiertoe zal de begeleider eerst telefonisch contact opnemen met de cliënt met de vraag of hiervan sprake is.
Indien ja, zal er geen face to face contact plaats vinden maar wordt de afspraak omgezet naar een belcontact. Daarnaast zal er gekeken worden of begeleiders andere zaken voor de cliënt kunnen oppakken zoals het doen van boodschappen of het ophalen van medicatie bij de apotheek.


• Er worden geen autoritten met clienten meer verzorgd door begeleiders omdat wij ons hierbij niet aan de opgelegde afstand van 1,5 tot 2 meter kunnen houden.


• Alle niet directe cliëntencontacten zoals bijvoorbeeld een ouderoverleg worden omgezet naar telefonische contacten.


• Indien een huisbezoek gewoon doorgang kan vinden omdat er geen koorts of andere gezondheidsklachten zijn, is het advies om de begeleidingsgesprekken met de cliënt (waar mogelijk) in de buitenlucht te voeren tijdens bv een wandeling.


• Indien cliënten zelf -uit voorzorg- liever gebruik maken van belcontacten ipv face to face contacten dan kunnen zij dit kenbaar maken bij hun begeleiders.


Specifieke afspraken voor cliënten binnen onze groepswoning:


• Voor de cliënten die op de groepswoning leven geldt dat er op dit moment geen gezamenlijke eet- of ontmoetingsmomenten zijn. Wel zal er van maandag tot vrijdag voor hen worden gekookt. Individuele begeleidingsgesprekken zullen wel plaats vinden, maar zullen zoveel als mogelijk in de buitenlucht worden gevoerd. (Tijdens een boswandeling bv)
• Het ontvangen van bezoek kan alleen op de eigen kamer. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen. Het bezoek mag geen corona gerelateerde klachten hebben en neem ook hierbij alstublieft de gewenste afstand in acht.Wij hopen op ieders begrip voor de genomen maatregelen. Mocht u n.a.v deze brief nog vragen hebben of overleg willen voeren over bovenstaande afspraken dan kunt contact opnemen met:

Christel Versantvoort (aandachtfunctionaris coronavirus): 06-31 90 74 73
Of Cathelijne Beijersbergen (directie) : 06-46 23 66 60


Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en sterkte in deze bijzondere tijden!!


Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers “ de Eekhoorn”

Ontwerp "De Eekhoorn 2020"

De Eekhoorn kantoor
Rembrandtplein 6
5854 EM Bergen (L)

De Eekhoorn postadres
Op de paal 3
5854 PV Bergen (L)

06-46188801   (Tjerk Kingma)
06-46236660 (Cathelijne Beijersbergen)

gezinshuisdeeekhoorn@gmail.com

Cliënt tevredenheidsonderzoek


2018     8,7
2019     8,7

2020     8,7