Informatie

“De Eekhoorn” is in 2011 als gezinshuis voor jongeren met een beperking opgericht door Tjerk Kingma (1970) en Cathelijne Beijersbergen van Henegouwen (1972).  Beiden zijn gediplomeerd hulpverlener met een lange werkervaring binnen verschillende GGZ instellingen. De motivatie om een eigen gezinshuis op te richten was gelegen in hun wens om jongeren een prettige, veilige leefomgeving te bieden waarbij de hulpvraag van de jongere echt centraal staat.  Daarnaast zijn ze overtuigd van de meerwaarde van vermaatschappelijking van de zorg en zelfregulatie van de jongere. Dit gedachtengoed vormde het belangrijkste uitgangspunt binnen de oprichting van gezinshuis de Eekhoorn. De huizen van de Eekhoorn zijn in gewone woonwijken gelegen en jongeren worden door ons gezien als volwaardig lid van de samenleving. Binnen de begeleiding wordt er dan ook naar gestreefd om jongeren zoveel als mogelijk deel te laten nemen aan een regulier arbeid -of scholing aanbod.

Aanvankelijk had de Eekhoorn het idee om aan maximaal 5 jongeren woonbegeleiding te bieden. De vraag naar een plaatsing binnen het gezinshuis steeg echter aanzienlijk en de Eekhoorn zag het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan deze vraag te voldoen. In de loop der jaren kwam daar een tweede vorm van begeleiding bij;  jongeren met een grotere behoefte aan zelfstandigheid kregen een eigen appartement waar ze 3 tot 4 momenten per week begeleiding aan huis ontvangen.

In 2015 werden gemeente (WMO) landelijk verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van woonbegeleiding aan clienten met een GGZ indicatie. Na een selectie tussen een groot aantal vergelijkbare zorgaanbieders in Noord en Midden Limburg, kon de Eekhoorn als 1 van de uiteindelijk 22 geselecteerde aanbieders de gemeente Venlo als hun belangrijkste opdrachtgever beschouwen. 


Voor de aanbesteding 2018 werd er door de gemeente Venlo een differentiatie toegepast binnen het product beschermd wonen.
De klassieke vorm van Beschermd Wonen, waarbij 24 uur toezicht  van professionals nodig is, zal in afgeslankte versie blijven bestaan. Daarnaast is er een nieuw product ontwikkeld in de vorm van Beschermd Thuis.
Beschermd Thuis is bedoeld voor cliënten welke een redelijke mate van zelfstandigheid kunnen dragen, maar wel een grote behoefte hebben aan frequente begeleiding en de mogelijkheid tot 24-uur bereikbaarheid. Bij Beschermd Thuis kunnen cliënten in hun eigen woning blijven wonen, in een groepswoning van de organisatie (zonder 24-uurs aanwezigheid van professionals) of  in een zelfstandige woonruimte van de organisatie.
Daar “Beschermd Thuis” landelijk wordt gezien als dè wijze waarop zorg, nu en in de toekomst, georganiseerd dient te worden  én de meeste jongeren van de Eekhoorn reeds -met succes- op deze wijze begeleiding ontvangen, heeft de Eekhoorn enkel op de producten Beschermd Thuis en Begeleiding Individueel aanbesteed.
(Begeleiding individueel staat voor een beperkt en vaststaand aantal uren inplanbare zorg aan huis)                                                                         

Door de groei van het aantal clienten en de gewijzigde vorm waarop hulp binnen het nieuwe product werd aangeboden , volstond de naam “Gezinshuis de Eekhoorn” niet langer. Deze is op 1 januari 2018 gewijzigd in: “De Eekhoorn, Begeleiding en Beschermd Thuis”


Anno 2019 ontvangen circa 30 jongeren hun zorg en begeleiding van de Eekhoorn.


"Wij willen dat onze jongeren dezelfde vrijheden en kansen krijgen als ieder ander in onze samenleving. De wereld om hen heen maken wij overzichtelijker en veiliger. Als maatschappij hoef je maar een beetje te veranderen, de rest doen zij zelf. Wij zijn alvast begonnen!"

Ontwerp "De Eekhoorn 2020"

De Eekhoorn kantoor
Rembrandtplein 6
5854 EM Bergen (L)

De Eekhoorn postadres
Op de paal 3
5854 PV Bergen (L)

06-46188801   (Tjerk Kingma)
06-46236660 (Cathelijne Beijersbergen)

gezinshuisdeeekhoorn@gmail.com

Cliënt tevredenheidsonderzoek


2018     8,7
2019     8,7

2020     8,7